Education Services

English Classes 

Programi Shpresa ofron klasa te rregullta te gjuhës Angleze për grupe te ndryshme, duke u fokusuar ne një larmi subjektesh dhe temash, bazuar rreth preferencave dhe nevojës. Ne fokusojmë mësimdhënien ne Anglishten praktike dhe zbatuese, me skenarë dhe situata nga jeta e përditshme. Studentet mësojnë si te përshëndesin te tjerët, si te flasin për rutinën e përditshme, si te përshkruajnë gjerat dhe njerëzit, si te shtjellojnë emrin dhe te japin numrin e telefonit, dhe si te pyetin qe te marrin, dhe kuptojnë, informacionin e nevojshëm. Studentet zhvillojnë katër aftësitë e gjuhës nëpërmjet këtyre klasave; leximin, dëgjimin, foljen dhe drejtshkrimin, dhe pjesëmarrje e rregullt siguron mjetet bazike për përdorim ne jetën e përditshme. Ndikimi i programit e gjuhës Angleze është larg-ndikues. Gjuha mundëson integrim dhe studentet e Shpresa janë te fuqizuar ti bashkohen komunitetit lokal kur kjo pengese zvogëlohet ose hiqet. 
Services - Education - English classes -young girl in school

Albanian School 

Shkolla Shqipe është një nder shërbimet e para te Shpresa dhe zakonisht mbahet te Shtunave dhe te Dielave ne Londrën Veriore dhe Lindore. Klasat organizohen ne grupe dhe nder-grupe bazuar ne moshe, edukimin e mëparshëm, dhe nivelin e kuptimit te gjuhës Shqipe te secilit nxënës. Mësimi i gjuhës Shqipe ne kontekstin praktik është parim kryesor, por klasat nuk mbarojnë aty. Shpërndarja e dijes dhe promovimit te kulturës Shqiptare është po aq e rëndësishme për trashegimerine dhe identitetin. Kurrikuli ynë i përpiluar me kujdes mbulon historinë dhe trashegimerine, dhe përmirësohet me tej nëpërmjet poezisë, shfaqjeve, eventeve dhe këngëve - rezultatet e te cilave i shijojmë se bashku gjate festave vjetore si Dita e Pavarësisë se Shqipërisë dhe Kosovës. Ka interesim te madh nga familjet dhe fëmijët qe te kuptojnë dhe te përqafojnë kulturën e tyre nëpërmjet këtyre klasave, dhe ne dëshmojmë ndikimin dhe suksesin e atyre qe marrin pjese Shkollën Shqipe çdo dite. 

Working with Schools

Ne jemi te përkushtuar te inkurajojmë suksesin shkollor te fëmijëve tanë. Ne besojmë se duke promovuar një identitet pozitiv Shqiptar dhe mësuar gjuhen Shqipe jo vetëm ndërton vetëbesim dhe konfidence, zhvillon mësimin dhe literaturën, dhe rrit performancen, por edhe përmirëson lidhjet brenda familjeve dhe ne komunitet. Ne e dimë qe prindërit luajnë një rol kyç ne edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve te tyre dhe ne përdorim ne sere metodash te vërtetuara te angazhojmë ata ne mësim dhe te mbështesim pjesëmarrjen e tyre ne shkolla kryesore. Barazisht, duke punuar me mësues ne shkolla lokale qe ata te njohin kulturën Shqiptare, ne mund te ndihmojmë me tej me mësimin e tyre ditor. Ne punojmë ne partneritet me shkolla kryesore ne pese bashki te Londrës: Newham, Barking & Dagenham, Redbridge, Enfield dhe Haringey. Shkollat me te cilat ne punojmë përfshijnë Mayfield School, Gascoigne School, Gladsmore Community School. Këto shkolla shume mbështetëse na bëjnë te mundur përdorimin e ambienteve te tyre falas për te mbajtur klasat tona.

“Kur fillova shkollën isha shume i vetmuar, nuk mund te flisja gjuhen dhe Mami po kalonte një kohe shume te vështire. Mësuesja ime e drejtoi Mamin te Shpresa. Ajo kishte nevoje për ndihme dhe njerëzit e Shpresa ishin shume miqësor, flisnin Shqip, e dinin ku te kërkonin ndihme për ne dhe na shoqëruan gjithashtu. Unë fillova te shkoj ne klube te ndryshme dhe me pëlqeu shume, ku bëra dhe shume miq te rinj. Ne kishim shfaqje ku unë performova dhe kjo realisht me rriti vetëbesimin shume, sepse Anglishtja po me përmirësohej dhe kjo me ngiti konfidencen ne shkolle gjithashtu. Tani unë kam kaluar te projekti rinor dhe ne organizojmë aktivitetet dhe shfaqjet tona, e cila është fantastike. Jam ne nivelin e larte ne shkolle dhe kam ambicie te mëdha për te ardhmen. Mamaja ime tani punon si asistente ne shkolle.”

Nafjola, 13

Partnerët tanë

Regjistrohuni në gazetën tonë të postës elektronike për të marrë azhurnime të rregullta rreth Programit Shpresa