Trajnimi

Awareness and Inclusivity

Shpresa është themeluar ne një kulture te forte te familjes, miqësisë, solidaritet dhe ngrohtësisë, te cilat rritin nivelin e larte te besimit dhe hapjes/transparencës. 
Rritja e ndërgjegjësimit për kulturën Shqiptare ne shkolla dhe grupe te komunitetit është vital për te promovuar integrim pozitiv. Programi ynë i aktiviteteve dhe mundësimi i ‘hapësira komunitare’ rrit me tej sensin e identitetit kulturor - duke komunikuar çdo te thotë te jesh Shqiptar nëpërmjet gjuhës, kërcimit dhe eventeve 
Trajnimi efektiv dhe progresiv i Shpresa fuqizon lidhjet familjare duke ndihmuar komunikim me te mire midis prindërve dhe fëmijëve, dhe duke ndërtuar lidhje me gjyshërit dhe gjyshet. Qartësia e identitetit është një rruge qe individi te kuptoje vendin e tyre ne shoqërinë Britanike dhe ne te njëjtën kohe te rrisë ndërgjegjësimin dhe respektin nga ata jashtë komunitetit shqipfolës.
Ne dërgojmë mesazhe mirëpritje te te gjithë te sapoardhurit ne mënyre qe ata te keni mundësi te përdorin mundësinë për trajnim sa me shpjete te jete e mundur. 

Migrimi

Shume udhëtime te ndryshme bien me qindra shqipfolës te po i njëjti destinacion: UK - një toke e premtimeve. Programi Shpresa ndihmon te refugjatet dhe imigrantët e sapoardhur qe te ndihen me pak te izoluar duke i udhëzuar dhe mbështetur ne integrimin e tyre ne shoqëri ne UK. Shërbimet tone janë përpiluar qe te zvogëlojnë stresin dhe vetminë qe njerëzit përjetojnë kur janë te pa-baze dhe çdo gjë rreth tyre është e panjohur. Ne synojmë ti lehtësojmë te gjitha këto eksperienca te reja, dhe te pajisim përdoruesit tanë me dijen qe ju nevojitet qe te marrin hapa pozitive për te themeluar jetën këtu. 
Nëpërmjet kurseve tona, workshopeve dhe trajnimit, përdoruesit e shërbimeve Shpresa mësojnë se çfarë llojesh mbështetje ekzistojnë për ta dhe si mund te veprojnë qe ti marrin ato. Ne japim ndihme hands-on (mësuar nga eksperienca jone reale me jetën) dhe ndihmojmë me çdo gjë nga si te kontaktohet dhe komunikohet me autoritetet lokale dhe kombëtare, te mbështetja për te bere aplikime për Universal Credit, te kuptimi dhe përgjigja i letrave dhe email. Për shume shqipfolës te sapoardhur ne Londër dhe UK, Shpresa është pika e pare e kontaktit, por ne jemi këtu qe ti mbështesim ata edhe gjate me tej.

Trajnimi ynë eshe formuar nga eksperiencat tona kolektive, qe përdoruesit e shërbimeve tona te vazhdojnë te zhvillohen nëpërmjet tyre. Kjo eksperience përfshin pir nuk kufizohet te:

  • Refugjatet shqipfolës, emigrantet dhe azilkërkuesit ne UK
  • Angazhimi efektiv me prindër shqipfolës dhe fëmijët
  • Prindër shqipfolës dhe sistemi i edukimit ne UK
  • Angazhimi me gra shqipfolëse
  • Eksperienca vullnetare mes komunitetit shqipfolës

“Secili ka te drejte te ndihen te sigurte. Premtoj qe kurrë mos te shkaktoj, justifikoj apo te hesht për dhunën kundër grave dhe fëmijëve. Ky është betimi im!”

Dhuna gjinore/dhuna familjare

Ne gjithçka qe bëjmë, Programi Shpresa është besnik kundrejt këtij premtimi. Ne promovojmë sigurinë dhe fuqizimin e grave nëpërmjet workshopeve, klasave dhe grupeve mbështetëse qe ne zhvillojmë ne partneritet me organizata te mrekullueshme dhe efektive si Manor Gardens dhe Total Family Coaching.
Shpresa mundëson hapësire te sigurte dhe mundësi për gratë qe te mësojnë rreth dhunës familjare dhe te dine si dhe ku te kërkojnë ndihme. Ne punojmë se afërmi me Solace Women’s Aid dhe IKROW ne programet e trajnimit dhe referimin. Ne gjithashtu mundësojmë trajnim për organizatat tona partnere, qe ato te dine si te mbështesin viktimat e trafikimit dhe dhunës familjare sa me mire. Barazisht, ne ndihmojmë dhe mundësojmë te rinjtë nëpërmjet klasave për shëndet mendor dhe për ndërtimin e lidhjeve te shëndosha.

Ne kemi partneritet te forte me organizata Britanike dhe Shqiptare dhe kuptojmë dhunën ne familje ne kontekstin kulturor. Skuadra jone e dedikuar punon paepur për te rritur mbështetjen për viktimat e dhunës ne familje përmes trajnimit dhe fushatave informuese. Dhe për me shume, përmes klasave te gjuhës Angleze dhe trajnimit te aftësive për punësim, drejtim dhe avokati, ne inkurajojmë këto gra te behën te forta dhe te fuqizuara - sipërmarrës te ardhme, profesioniste dhe nena te afta.

Shpresa through all its interventions listen to its members, identify issues, mobilise the community and team to solve them, evaluate and share learning empowerwomentoolkit.org/about/who-we-are/

Mentorimi dhe sipërmarrja sociale

Pajisja e njerëzve për suksese te ardhshme është mund ne zemër te Shpresa; njohja dhe inkurajimi i fuqive dhe mundësive te çdo individi është kush ne jemi dhe çfarë ne bëjmë. Fakti qe gjithë stafi i Shpresa kane qene njëherë e një kohë përdorues te shërbimeve, dhe pastaj vullnetare, ju jep përdoruesve dhe vullnetareve te tanishëm modele shume te fuqishme për punësim.
Programi Shpresa nuk është thjesht një gjë - ne jemi një platforme efektive për networking, një bazë lëshimi për pune dhe karrierë, dhe një shtëpi e ngrohtë dhe mikpritëse! Përmes 1-2-1 dhe mbështetje ne grup, ne mundësojmë stafin tone, vullnetaret, përdoruesit dhe partneret qe te behën me te mirët e mundshëm. Mentorimi mund te vije ne shume forma dhe shpesh përpilohet te mbështesë një nevoje te veçantë, kështu qe ju lutem na kontaktoni ne qofte se doni te dini me shume rreth kësaj. Ndoshta doni te ndërtoni një grup komuniteti lokal, grup prindërish, ose pse jo një kompani për vete apo organizate!  
Ne jemi te përkushtuar t'ju japim shansin me te mire te mundshëm - je ti një i ri, nene e vetme, grua qe ka nevoje për këshilla konfidenciale, një individ qe dëshiron mbështetje për shëndet mendor, vullnetare, or thjesht doni te mësoni, te lidheni me komunitetin tuaj dhe te zbaviteni gjate këtij udhëtimi. Kushdo qe je, dhe çfarëdo shpresa dhe ëndrra keni, te gjithë jeni te mirëpritur te Shpresa. 

Edukimi 

Ne e njohim faktin qe edukimi është hapi i pare drejt suksesit dhe rëndësia e tij është i ngulitur ne qëllimit dhe premtimin e programit Shpresa. 
Te fuqizojmë dhe te mundësojmë komuniteti shqipfolës ne UK, ne ofrojmë një sere opsionesh; klasa, trajnim, workshops, programe te akredituara dhe me shume. Një shembull i kësaj është seria jone e suksesshme Klasa Anglisht për te Rritur, e cila mbulon një game te gjere: Anglisht për Prindërit, Anglisht për Refugjatet, Anglisht per Pune etj.
Tek Shpresa, jemi te përkushtuar te pajisim gjithë përdoruesit e shërbimeve me një komplet aftësish te transferueshme te cilat demonstrojnë një gatishmëri për te mësuar dhe zhvilluar veten, dhe përkushtim për pune te zellshme. Aftësi te cilat janë te çmuara kur te kërkoni mundësi pune ose studimi te mëtejshëm. Trajnimi i mëtejshëm është ne dispozicion për ata qe dëshirojnë te zgjerojnë aftësitë e tyre ose qe kane ambicie për zhvillim personal - këto kane game nga klasa IT te klasa prindërore dhe sesione tregimesh.

Partnerët tanë

Regjistrohuni në gazetën tonë të postës elektronike për të marrë azhurnime të rregullta rreth Programit Shpresa