GP

Si të regjistroheni me një mjek të përgjithshëm familjeje (GP) në Angli

Kjo faqe informacioni mbulon të drejtat tuaja për t'u regjistruar me një mjek të përgjithshëm në Angli, duke përfshirë:

 • Çfarë është një mjeku i përgjithshëm 
 • Gjetja e një mjeku të përgjithshëm 
 • Si të regjistroheni,
 • Where to get help  with filling in the form 
 • Sa kohë ju duhet të jetoni në zonën e mjekut tuaj të përgjithshëm,
 • Si të hyni në kujdesin e lehonisë,
 • Kush kualifikohet për receta falas
 • Çfarë duhet të bëni nëse një mjek familjeje refuzon t'ju regjistrojë.
 • GP është mjek lokal i përgjithshëm i familjes. Ju duhet të regjistroheni me një mjek sa më shpejt që të keni mundësi kur të mbërrini në Angli, në mënyrë që të mund të lini takim kur jeni të sëmurë.

 

Keni të drejtë të regjistroheni me një mjek të përgjithshëm në Angli dhe të merrni kujdesin shëndetësor parësor të NHS pavarësisht statusit tuaj të emigracionit. Kjo përfshin gratë nga jashtë shtetit që aktualisht nuk kanë leje për të qëndruar në MB, sepse viza e tyre ka skaduar ose kërkesa e tyre për azil është refuzuar dhe nuk ka apelime të tjera.

 • Para se të regjistroheni, kontaktoni klinikën e mjekut të përgjithshëm për të konfirmuar që mbulon adresën ku jetoni ose qëndroni përkohësisht. Ju mund të regjistroheni me çdo mjek në zonën tuaj lokale për sa kohë që ata kanë hapësirë ​​për pacientët të rinj. Ju gjithashtu mund të merrni ndihmë duke: 
 • Pyetur miq 
 • Pyetur në bibliotekë 
 • Pyetni organizata lokale si shkolla, xhami, tempuj dhe kisha 
 • pyesni një punonjës 
 • Duke kërkuar në faqen e internetit të NHS Choices 
 • Looking on the NHS Choices website – www.nhs.uk
 • Go to  Ask to register at the GP reception. Trego këtë fletëpalosje  dhe ata do të të kërkojnë të plotësosh një formular regjistrimi. Kërkoni ndihmë për plotësimin e formularit nëse është e nevojshme dhe kthejeni atë nërecepsionin e mjekut të përgjithshëm.
 • Organizatat lokale që mbështesin azilkërkuesit, refugjatët dhe emigrantët mund të jenë në gjendje t'ju ndihmojnë të plotësoni formularin GMS 1 ose formularin e regjistrimit lokal. 

 

Nëse nuk mund të merrni ndihmë, tregonjini recepsionistit të mjekut të familjes. Kërkojuni atyre të rezervojnë një përkthyes i cili mund t'ju ndihmojë të plotësoni formularin në mënyrë që të regjistroheni.

 • Nëse preferoni, mund të kërkoni të shihni një mjeke femër (nëse është i disponueshëm). Nëse jo, pyesni recepsionisten për një kujdestare femër. 
 • Ju duhet të prisni/pretendoni që të trajtoheni me edukatë dhe dinjitet. 
 • Mjeku dhe stafi do të presin/pretendojnë që ju t'i trajtoni me edukatë. 
 • You can ask for help if you feel they don’t understand your needs. 
 • Mund të kërkoni ndihmë nëse mendoni se ata nuk i kuptojnë nevojat tuaja. Ju mund të kërkoni të diskutoni çështjet tuaja shëndetësore dhe detajet personale në një vend të qetë 

dhe konfidencial në klinikën e mjekut familjar. 

 • Të dhënat tuaja duhet të mbahen gjithmonë konfidenciale dhe të sigurta nga mjeku.

 

NB Kujdesi shëndetësor parësor përfshin kujdesin shëndetësor të ofruar nga mjekë të përgjithshëm dentistë dhe okulistë, farmacistë dhe klinika të NHS (Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë).

 

A janë shërbimet e mjekëve pa pagesë?

Po, tëgjitha shërbimet e mjekut të përgjithshëm janë pa pagesë regardless of your immigration status.  You can visit your GP as often as you need and you will not be charged for GP services.

Për më tepër, udhëzimet e NHS thonë se "mjekët e përgjithshëm kanë për detyrë të ofrojnë trajtim urgjent ose trajtim të nevojshëm menjëherë pa pagesë, dhe 14 ditë mbulim pas një trajtimi të tillë, edhe nëse pacienti nuk është i regjistruar". Kjo vlen për të gjithë emigrantët pavarësisht nga statusi juaj i emigracionit.

I gjithë kujdesi i lehonisë konsiderohet të jetë trajtimi i nevojshëm urgjent. Sidoqoftë, shumica e kujdesit të lehonisë ofrohet në spitale dhe disa gra që klasifikohen si "vizitorë nga jashtë shtetit" mund të paguajnë për kujdesin e tyre të lehonisë.  

Ju nuk keni nevojë për dokumente identiteti ose dëshmi të adresës për t'u regjistruar tek një mjek i përgjithshëm dhe një mjek i përgjithshëm nuk mund të refuzojë t'ju regjistrojë nëse nuk i keni këto dokumente. Kjo përcaktohet në fletëpalosjen e ofruar nga NHS e titulluar 'Si të regjistroheni te një mjek (GP)' e cila mund të gjendet në: https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/registering-with-a-gp-outside-your-area/ 

Sidoqoftë, ka të ngjarë që t'ju kërkohen dokumente identiteti, kështu që nëse keni ndonjë dëshmi të ID është një ide e mirë ta merrni me vete kur shkoni për t'u regjistruar. Dokumentet që mund të jenë të dobishme përfshijnë certifikatat HC2 (për ata që përfitojnë shërbime mjekësore pa pagesë), një çertifikatë lindjeje, një leje qëndrimi biometrike, një kartë ARC, një pasaportë ose një faturë të shërbimeve.

Sa kohë më duhet të jetoj në zonë para se të regjistrohem me një mjek të përgjithshëm?

Udhëzimi i NHS thotë se'një pacienti të pastrehë nuk mund t'i refuzohet regjistrimi në bazë të vendbanimit të tij sepse ata nuk janë në strehim përfundimtar. Ata që janë të pastrehë, të strehuar në mënyrë të pambrojtur ose 'pa vendbanim të caktuar', azilkërkues, refugjatë dhe vizitorë nga jashtë shtetit, pavarësisht nëse janë ligjërisht në Mbretërinë e Bashkuar apo jo, kanë të drejtë të regjistrohen në një praktikë mjekësore '.   Informacione të mëtejshme për ata që janë të pastrehë ose nuk kanë adresë të caktuar përcaktohen në fletëpalosjen e NHS që merret me këtë grup; https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-homeless.pdf 

 

A ka ndonjë arsye që një praktikë e mjekut të përgjithshëm mund të refuzojë të pranojë regjistrimin tim?

Udhëzimi i NHS thotë se një kërkesë për t'u regjistruar me një mjek të përgjithshëm nuk mund të refuzohet për shkak të racës, gjinisë, klasës, moshës, fesë, orientimit seksual, pamjes, diversitetit ose gjendjes mjekësore.

A GP can normally only refuse to register a new patient if their waiting list is closed, if you live outside the GP practice’s catchment area   ‘or the practice has other reasonable grounds, providing these do not relate to race, gender, social class, age, religion, sexual orientation, appearance, disability, or a medical condition’.

 

Çfarë duhet të bëj nëse mjeku i përgjithshëm refuzon të më regjistrojë?

If a GP refuses to register you because you do not have proof of address, or identification or because of your immigration status, you should ask the GP receptionist to provide you with the reasons for refusal in writing.  It may help if you take the NHS leaflet with you when you first go to register. This can be downloaded at:  https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/doctors/Documents/how-to-register-with-a-gp-leaflet.pdf 

Nëse praktika e mjekut akoma refuzon t'ju regjistrojë, kërkoni nga një vullnetar, mik apo punonjës i çështjes që të lidhet në emrin tuaj me zyrën tuaj të NHS në Angli duke ndarë formularin e plotësuar me ta.

Ju mund të bëni një ankesë 

Me e-mail: england.contactus@nhs.net (për vëmendjen e menaxherit të ankesave ) 

Me postë: NHS England, P.O. Box 16738, Redditch, B97 9PT. 

Me telefon:0300 311 2233 (Shërbimi i përkthyesve nëpërmjet telefonit në dispozicion). 

Për më shumë informacion Ju mund të jeni në gjendje të merrni ndihmë dhe këshilla nga zyra e Citizens Advice: www.citizensadvice.org ose 

Healthwatch juaj lokal: 0300 068 3000 www.healthwatch.co.uk 

Për të kërkuar fletëpalosjen në formate dhe gjuhë të tjera telefononi: 0300 311 2233

Doctors of the World Clinic Advice Line: 020 75157534. Kjo linjë është e hapur nga ora 10 e mëngjesit deri në mesditë, nga e hëna në të premte. Jashtë kësaj kohe, ju lutemi dërgoni email: clinic@doctorsoftheworld.org.uk www.doctorsoftheworld.org.uk

 Doctors of the ëorld japin këshilla për individët që po përjetojnë vështirësi në regjistrimin me mjekun e përgjithshëm. Më shumë informacion se ku mund të merrni këshilla mund të gjeni në: www.doctorsoftheworld.org.uk/call-our-advice-line 

Linja e këshillave të klinikës: 0808 1647 686 (telefon falas) ose email: clinic@doctorsoftheworld.org.uk

 

A duhet të paguaj për recetën time?

Ju do të duhet të paguani për çdo recetë nëse nuk keni të drejtë për receta falas. Grupet e mëposhtme kanë të drejtë për receta falas:

 • Mosha 60 vjeç e lart
 • Mosha nën 16
 • vjeç 16-18 vjeç dhe në arsim me kohë të plotë
 • Ju jeni shtatzënë, ose keni pasur një fëmijë në 12 muajt e mëparshëm dhe keni një certifikatë të vlefshme të përjashtimit të lehonisë. Këto sigurohen nga mjeku juaj ose mamia
 • Ju mbani një certifikatë përjashtimi mjekësor HC2 pasi keni një gjendje të caktuar mjekësore. Këto janë të listuara në faqen e internetit më poshtë.

 Për më shumë informacion se kush kualifikohet për receta falas mund të shkoni në:  https://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/who-can-get-free-prescriptions/ 

Nëse keni një certifikatë HC2 nuk do të keni nevojë të paguani për recetat tuaja. Për më shumë informacion mbi certifikatën HC2, https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-low-income-scheme/hc2-certificates-full-help-health-costs 

 

A ofrohen shërbimet nga spitali pa pagesë?

Disa grupe vizitorësh nga jashtë shtetit duhet të paguajnë për kujdesin NHS të ofruar nga spitalet. Sidoqoftë, disa shërbime të ofruara nga spitalet janë falas për të gjithë, pavarësisht nga statusi juaj i emigracionit. Kjo përfshin emergjencat (A+E); trajtimi i ofruar në njësitë e dëmtimeve të lehta; trajtimi i sëmundjeve infektive; përfshirë HIV; dhe planifikimin e familjes. Trajtimi spitalor për çdo gjendje të shkaktuar nga tortura, gjymtimi i organeve gjenitale tek femrat (FGM), dhuna në familje ose seksuale gjithashtu përjashtohet nga pagesat.

Edhe nëse duhet të paguani, trajtimi që konsiderohet i nevojshëm menjëherë/urgjent, i cili përfshin tëgjitha format e kujdesit të lehonisë, nuk mund të ndalohet kurrë nëse një grua nuk mund të paguajë për trajtimin paraprakisht..  For more information on NHS care for overseas visitors see Maternity Action’s information sheets at:  https://maternityaction.org.uk/charging-for-nhs-maternity-care/ 

Partnerët tanë

Bashkohuni me ne online

Regjistrohuni në gazetën tonë të postës elektronike për të marrë azhurnime të rregullta rreth Programit Shpresa